logo

Maak kennis met onze partners! Regelmatig leest u hier een nieuw interview.

Nieuws: Datum


Maak kennis met: Technison

Door Pieter Klapwijk, Project Engineer Technison

Waar zijn jullie voor verantwoordelijk tijdens de nieuwbouw?
Tijdens de nieuwbouw zijn wij verantwoordelijk voor de automatisering van het interne transport van de kweektafels zowel in de kas als in de bedrijfsruimte. Verder zorgen wij er voor dat de potten vanaf de oppotmachines op de tafels worden gezet, daarna uitgezet worden en later op de juiste plek worden geoogst. De, door ons zelf ontworpen, pottenrobots zorgen ervoor dat de potten worden opgeraapt en neergezet. Voor het transport van de kweektafels in de bedrijfsruimte maken wij onder andere gebruik van liften, stapelaars en een bovenloopkraan. Een compleet liersysteem wat tafels van de pijpenbaan kan halen en op de baan kan duwen zorgt ervoor dat ze in de kas verplaatst kunnen worden. Ook leveren we een buffersysteem om de tafels bovenin de kas gestapeld te bufferen en een wasinstallatie om ze te reinigen voor gebruik. Al deze onderdelen worden bij Technison ontworpen en geproduceerd.

Wat maakt dit project anders dan anderen?
Omdat wij veel maatwerk toepassen en klantgerichte machines bouwen zijn projecten voor ons al snel uiteenlopend. Dit project is daarop zeker geen uitzondering. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal liften opnieuw moeten ontwerpen, een bufferbaan moeten uitdenken en ook de wasinstallatie hebben we weer doorontwikkeld.
Het feit dat er veel partijen betrokken zijn bij deze bouw geeft ons ook een extra uitdaging. We worden hierin uitgedaagd om in een vroeg stadium na te denken over bijvoorbeeld communicatie en integratie met nieuwe en bestaande systemen. Hierin willen wij alles zo goed mogelijk laten aansluiten voor zowel de klant als voor onszelf.

Waarin onderscheid uw bedrijf zich van concurrenten?
In de eerste plaats zijn wij erop gericht om een systeem af te leveren waarbij de kwaliteit voorop staat. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk in proberen te spelen op de wensen van de klant, zowel in het voortraject als in de afrondende fase. Door deze manier van werken leveren wij een intern transportsysteem af wat zeer efficiënt is en uitstekend past bij wensen van de klant. Daarmee staat dus de kwaliteit van het systeem voorop.Daarnaast staan wij vooraan op het gebied van service na de ingebruikname. Onze storingsdienst is dag en nacht bereikbaar en ook in de weekenden is er altijd iemand bereikbaar. Zij kunnen van buitenaf direct verbinding maken met de PC bij de klant en zien wat er aan de hand is. Als het van afstand niet op te lossen is wordt er een monteur ingeschakeld. Doordat wij de productie van het systeem volledig in eigen hand hebben zijn wij bekend met alle onderdelen en kunnen wij in het geval van storingen snel schakelen vanuit ons magazijn of via onze leveranciers.

Hoe beschrijft u uw relatie met SV.CO?
Wij hebben een relatie met SV.CO opgebouwd die gericht is op het behalen van een zo mooi mogelijk resultaat en tegelijk ook een vloeiend lopende samenwerking. In de loop van de tijd is SV.CO een fijne gesprekspartner gebleken. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en discussie van beide kanten wat resulteert in een goede samenwerking.

Hoe ziet u SV.CO en haar toekomstbeeld?
SV.CO is een bedrijf dat constant bezig is met ontwikkelen op alle vlakken en hierin blijft de techniek zeker niet achter. De nieuwe kas is hier een sprekend voorbeeld van. Alle onderdelen worden goed doordacht en er is een duidelijke visie zichtbaar. Dit maakt SV.CO een vooraanstaand bedrijf binnen de sector dat zich zal blijven ontwikkelen in de toekomst.

Maak kennis met: KG Systems B.V.

Door Floris Berghout, (Inter)national Business Development manager KG Systems B.V.

Waarvoor is KG Systems verantwoordelijk tijdens de nieuwbouw?
Tijdens de nieuwbouw van dit project zijn wij verantwoordelijk voor het interne transportsysteem. KG Systems ontwerpt volledig geautomatiseerde systemen om de tuinderij zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

Wat maakt dit project anders dan anderen?
SV.CO is op dit moment qua techniek een van de meest efficiëntste en modernste bedrijven van het Westland. Dankzij deze nieuwbouw wordt er door verschillende partners, ieder met hun eigen deskundigheid, een mooi project neergezet.

Waarin onderscheidt uw bedrijf zich van concurrenten?
Om snelle beslissingen te kunnen maken werken wij met korte lijnen. Hierdoor verstrijkt er voor beide partijen geen kostbare tijd. Daarnaast maken we duidelijke afspraken. Alle systemen, van klein tot groot, kunnen rekenen op een persoonlijke benadering en een sterk advies. Met alle kennis onder één dak wordt alles in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd.

Hoe beschrijft u uw relatie met SV.CO?
Onze relatie met SV.CO heeft een goede balans tussen aannemers en de opdrachtgever. Het zijn leuke jonge ondernemers waarmee we een fijne samenwerking hebben.

Hoe ziet u SV.CO en haar toekomstbeeld?
Wij zien een zeer modern en vooruitstrevend bedrijf met een mooie succesvolle toekomst.

 

Maak kennis met: Stolze

Door Niels van den Ende, Commercieel Technisch Adviseur

Waar zijn jullie voor verantwoordelijk tijdens de nieuwbouw? 
Voor de nieuwbouw mogen wij de installatie verzorgen voor;
- Elektrotechniek
- Watertechniek
- Groeilicht
- Priva automatisering

Wat maakt dit project anders dan anderen?
Het project is voor ons een zeer compleet en technisch hoogwaardig project. Er is heel veel techniek aanwezig die wij mogen aansluiten en in bedrijf nemen. Wat dit project uitzonderlijk maakt is de koppeling met de buurman en de LBU’s die wij integreren in de Priva klimaatcomputer. 

Waarin onderscheid uw bedrijf zich van concurrenten?
Wij hopen ons te kunnen onderscheiden bij onze klanten door technische diepgang te creëren en een compleet klantspecifiek ontwerp te maken met de klant. Dus met elkaar. Door Elektrotechniek, watertechniek, groeilicht en Priva automatisering te combineren, op elkaar aan te laten sluiten en toe te passen in de ontwerpen hopen wij een goed onderscheid te bieden. Tevens vinden wij SV.CO een ambassadeur klant voor Stolze waar we alles voor willen doen en altijd als klant willen behouden!

Hoe beschrijft u uw relatie met SV.CO?
U beschrijft het goed. Wij hebben een relatie samen! Het is geen eenrichtingsverkeer. Wij willen graag samenwerken met onze relaties. En in relaties heb je hele mooie momenten. Als we daarentegen tegenslag met elkaar ondervinden moet je dan ook altijd er alles aan doen om er met elkaar uit te komen. En dat doen we met SV.CO. Stolze kent het bedrijf goed. We kennen de mensen in alle lagen van de organisatie. En SV.CO kent Stolze. Dat is ook belangrijk. SV.CO weet bij wij zij moeten zijn binnen onze organisatie.

Hoe ziet u SV.CO en haar toekomstbeeld?
SV.CO is een onderscheidend bedrijf ten opzichte van andere tuinbouwbedrijven. Zij varen haar eigen koers en met succes. De afgelopen jaren is SV.CO hard gegroeid en ik geloof in dat zij dit in de toekomst nog verder kunnen brengen. De naam .CO spreekt boekdelen Cookies / Company / Connect / Consumer / Collection. Daar is goed over nagedacht en het verleden bewijst dat zij een strategie hanteren wat groei voor het bedrijf toelaat. 

Bekijk hier de website van Stolze

Simon van der Kaaij – Maurice Hartman – Hans van Tilborgh

Maak kennis met: Technokas

Door Maurice Hartman, directeur/mede-eigenaar Technokas B.V.

van links naar rechts: Simon van der Kaaij – Maurice Hartman – Hans van Tilborgh

Waarvoor zijn jullie verantwoordelijk tijdens de nieuwbouw?
Bij deze nieuwbouw voor SV.CO zijn we verantwoordelijk voor een aantal onderdelen. Technokas Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouwbegeleiding en het integrale tekenwerk. Ook implementeerden wij tijdens het ontwerptraject de ontwerpeisen voor een Groen Label Financiering. Vervolgens stelden we de begroting op en vroegen we de benodigde vergunningen aan. Daarnaast ondersteunde Technokas Ingenieursbureau de aanvraag voor de EHG-subsidies voor de luchtbehandelingskasten die we in de teeltafdelingen installeren en voor de aansluiting op een CO2- en warmtenetwerk met de bestaande locatie van Vreugdenberg. RVO heeft de beide aanvragen voor deze EHG-subsidies voor het nieuwbouwproject van SV.CO toegekend.
Technokas verzorgt naast het advieswerk voor SV.CO ook de realisatie van het kassencomplex met de bedrijfsruimte, de verwarmingsinstallatie, en voert al het betonwerk uit. Tot slot installeren wij ook de luchtbehandelingskasten met luchtverdeelslangen in de teeltafdelingen.

Wat maakt dit project anders dan anderen?
Dit project is anders dan andere projecten in de sector omdat wij als Technokas niet alleen voor meerdere onderdelen de realisatie verzorgen maar ook al in heel vroeg stadium met ons Ingenieursbureau betrokken waren bij het uitwerken van de eerste plannen voor deze uitbreiding.
Tijdens dit ontwerptraject zijn veel vraagstukken beantwoordt en zijn diverse alternatieven technisch en financieel goed onderzocht. Met de ervaring die wij al hadden opgedaan uit eerdere uitbreidingsplannen van SV.CO is er een duidelijk en complete inrichtingsplan opgezet, waarbij de ervaringen die wij doorlopend opdoen bij andere nieuwbouwprojecten in de sierteelt vanzelfsprekend zijn meegenomen.

Waarin onderscheid uw bedrijf zich van concurrenten?
Technokas stelt altijd het klantbelang centraal bij de vraagstukken die zij ons voorleggen. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk duurzame oplossingen te integreren. De antwoorden die wij samen met onze opdrachtgevers hiervoor zoeken tijdens het ontwerptraject, implementeert ons team ook zelf in de uiteindelijke realisatie. Wij zijn een organisatie met ervaren techneuten die niet alleen de engineering oppakken maar ook de uiteindelijke installatie. Wij nemen hierin heel duidelijk onze verantwoordelijkheid.  Wij zorgen dat met het uiteindelijke resultaat onze opdrachtgevers toekomstbestendig en duurzaam verder kunnen bouwen aan de ontwikkeling van hun organisatie en positie in de markt.  

Hoe beschrijft u uw relatie met SV.CO?
De op vertrouwen gebaseerde relatie tussen SV.CO en Technokas is respectvol, open maar ook kritisch met begrip voor elkaars argumenten. Volgens mij maakt dit de relatie sterk maar ook hecht.  We zien elkaar als goede gesprekspartners met een duidelijk, gezamenlijk doel.

Hoe ziet u SV.CO en haar toekomstbeeld?
Ik zie in SV.CO een bedrijf dat constant in ontwikkeling is. Een bedrijf met een constante, positieve vernieuwing in de organisatie maar ook in de structuur. De directie durft kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoording bij teamleden neer te leggen. Een bedrijf met visie en een bedrijf dat strategische beslissingen kan nemen. Een bedrijf dat daardoor toonaangevend is en blijft in de sector.

Bekijk hier de website van Technokas

Maak kennis met: Rabobank

Door Thomas Frankhuizen, Accountmanager Rabobank

Waar zijn jullie voor verantwoordelijk tijdens de nieuwbouw?
Rabobank is de trotse financier van de toekomst van SV.CO. Wij zijn vanaf het eerste moment betrokken bij de groeiplannen van SV.CO, welke uiteindelijk geleid hebben tot de fusie tussen SV.CO en Vreugdenberg en de nieuwbouw. Ik zal de komende tijd met enige regelmaat even komen buurten om de nieuwbouw te volgen. 

Wat maakt dit project anders dan anderen?
Dit project onderscheidt zich door de brede samenwerking tussen SV.CO en haar verschillende partners. In gezamenlijkheid is er gezocht naar een mooie vervolgstap, waarbij iedereen zijn of haar expertise heeft ingezet. Dit heeft geleid tot een intensief, maar uniek traject, waar iedereen zeer trots op mag zijn.

Waarin onderscheid uw bedrijf zich van concurrenten?
Vertrouwen en partnerschap. Rabobank kent SV.CO en haar aandeelhouders al jarenlang. Gedurende deze jaren zijn er open gesprekken gevoerd, waarbij wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar een grote rol hebben gespeeld. Wij hebben ons ingezet om het klantbelang centraal te zetten, niet alleen op de korte termijn, maar ook voor verdere groei in de toekomst. Ik ben daarbij oprecht geïnteresseerd in het bedrijf, de ondernemers en haar toekomst.

Hoe beschrijft u uw relatie met SV.CO?
Mijn relatie met SV.CO is het perfecte voorbeeld van een mooi partnerschap. In deze relatie staan gelijkwaardigheid, vertrouwen en wederzijds respect centraal. Hierdoor kan het goede gesprek met elkaar gevoerd worden, zodat we van elkaar kunnen blijven leren.

Hoe ziet u SV.CO en haar toekomstbeeld?
SV.CO is een bedrijf van de toekomst. De kracht van het bedrijf wordt gevormd door het management. Zij hebben zelf een duidelijke visie en strategie, maar zoeken ook continue mensen om zich heen om door te blijven ontwikkelen. Zij zijn daarbij in staat om vertrouwen te creëren, relaties op te bouwen en dit uit te stralen in de cultuur van het bedrijf. Kortom: ik geloof in een succesvolle toekomst en gun ze dat ook.

Bekijk hier de website van de Rabobank

Links: Jelle Strijbis, rechts: Robin Berendse

Maak kennis met: Yeald B.V.

Door Robin Berendse, Directeur / co-owner Yeald B.V.

Waar zijn jullie voor verantwoordelijk tijdens de nieuwbouw?
Yeald is de initiatiefnemer van de fusie tussen SV.CO en Vreugdenberg en heeft hiernaast SV.CO begeleid in de businessplanning en financieringsaanvraag resulterende in de nieuwbouw. Hiernaast treden we op als sparringpartner en adviseur van de onderneming. Tijdens de nieuwbouw zullen we klankbord zijn voor vooral de financiële kant van de materie.

Wat maakt dit project anders dan anderen?
Als Yeald zijn we trots op het feit dat we de 2 ondernemingen hebben samengebracht en uiteindelijk aan de wieg hebben gestaan van de verdere groei van SV.CO. Wat het anders maakt is dat we feitelijk al 1,5 jaar aan het voorbereiden zijn en ons werk er voor de nieuwbouw al grotendeels op zit, nog voordat de eerste paal geslagen wordt. Hiernaast brengt een fusie een unieke dynamiek met zich mee en geeft dit de gehele onderneming een forse energieboost.

Waarin onderscheid uw bedrijf zich van concurrenten?
Naast de kennis en expertise die we bieden op het gebied van businessplanning, fusies & overnames en finance zijn wij vooral een partner. Wij proberen samen met de directie te ondernemen. Wij duiken diep in de onderneming en markt en doen wat het beste is voor de onderneming, zelfs als we hiervoor anderen moeten inhuren of betrekken. Uiteindelijk gaat het ons om het doel en resultaat voor de klant. In dit traject hebben we als Yeald kunnen bewijzen dat we naast het opleveren van de benodigde resultaten (fusie, financiering en businessplan) ook de directie hebben ontzorgd. Hierdoor is een grote groeistap zoals nu gezet wordt (fusie integratie en nieuwbouw tegelijk) ook verantwoord.

Hoe beschrijft u uw relatie met SV.CO?
Yeald en SV.CO zijn partners. Het voelt niet als een klant-leverancier relatie, maar wij proberen samen de win-win continu te realiseren. De vertrouwensband die is opgebouwd is hierbij van groot belang. Yeald is geen urenfabriek die op verzoek werkzaamheden uitvoert, maar Yeald werkt samen met SV.CO om een optimaal resultaat te bewerkstelligen.

Hoe ziet u SV.CO en haar toekomstbeeld?
Wij zien een rooskleurige en bloeiende toekomst. SV.CO is na deze stap nog niet klaar. De toekomst zal in onze optiek verdere groei, kwalitatief en kwantitatief, inhouden. Hierbij niet groeien, om te groeien maar om marktvraag in te vullen en om de handelspartners te ontzorgen. Doel dient een one-stop-shop te zijn voor (bloeiende) potplanten. De toekomst binnen de tuinbouw zal verdergaande samenwerking en integratie van bedrijven zijn. Zo zien we SV.CO in de toekomst overnames doen, waarbij het assortiment potplanten verder wordt verbreed. Ook sluit ik het niet uit dat andere ondernemers binnen de sierteelt aansluiting gaan zoeken bij SV.CO. Dit kan in diverse vormen van samenwerking / fusie plaatsvinden. Wij als Yeald zullen klaarstaan om SV.CO bij deze mooie uitdagingen te begeleiden.