logo

Samenwerking tussen SV.CO en Vreugdenberg

Nieuws: 20 februari 2018

SV.CO en Vreugdenberg gaan samen verder

De samenwerking

Doordat beide bedrijven een eenzelfde visie en ambitie hebben omtrent klantbeleving en bedrijfsbenadering hebben SV.CO en Vreugdenberg de handen inéén geslagen en besloten de bedrijfsactiviteiten te gaan samenvoegen. Hiermee wordt geanticipeerd op de aanhoudende klantvraag, de continu veranderende marktomstandigheden en de toekomstvisie van beide bedrijven. Beide bedrijven hebben het streven om een One-Stop-Shop te zijn voor de handelspartners en denken dit samen nog beter vorm te kunnen geven. 

   

Bij de samenwerking treed Aad Vreugdenhil toe tot de directie van SV.CO. Kwekerij Vreugdenberg zal onveranderd onder leiding blijven staan van Aad Vreugdenhil en Jos van den Berg. SV.CO zal op het naastgelegen perceel van Kwekerij Vreugdenburg aan de Zijtwende te De Lier, circa 3,6 ha nieuwbouw realiseren in 2018 om de toegenomen vraag naar de bestaande productlijnen in te kunnen vullen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sander Verbeek (sander@svco.nl) of Aad Vreugdenhil (aad@vreugdenberg.nl). 

Voor klanten blijven de aanspreekpunten onveranderd. 

Martijn Vreugdenhil: martijn@svco.nl / 06-20612407

Jos van den Berg: jos@vreugdenberg.nl / 06-52008456